Dalam bidang pemerintahan ciri-ciri kerajaan yang bercorak islam antara lain, kecuali

Dalam bidang pemerintahan ciri-ciri kerajaan yang bercorak islam antara lain, kecuali…

A. Raja bergelar sunan dan sultan yang berperan sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin agama
B. Seorang yang dapat dipercaya dan diandalkan
C. Menggunakan ajara islam berupa al-quran dan hasdis sebagai dasar perintantah
D. Menggunakan system dinasti yaitu secara turun menurun
E. Kerajaan berfungsi sebagai pusat pemerintahan, ekonomi dan pengembangan agama

Pembahasan

Islam masuk dan berkembang di Indonesia di bawa oleh para pedagang Arab, Persia, Gujarat, dan Tiongkok yaitu pada abad ke-7 hingga abad ke-15. Islam berkembang di Indonesia diwali dengan hubungan dagang yang terjalin kemudian menyebar dan dipeluk oleh masyarakat di berbagai wilayah Nusantara.

Adanya penyebaran Islam di Indonesia terbukti dengan berdirinya kerajaan yang bercorak Islam seperti Kerajaan Gowa-Tallo. Kerajaan Samudera Pasai dan Kerajaan Demak.

Ciri-ciri kerajaan bercorak Islam antara lain :

  • Raja bergelar sunan atau sultan berfungsi sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin agama. Pertama kali gelar sultan diberikan kepada Khalifah Al-Mu’tashim pada tahun 833-842 M pada masa Dinasti Abbasiyah. Sedangkan di Indonesia, pertama kali gelar sultan diberikan kepada Malik al-Saleh yaitu pendiri dan penguasa pertama Kerajaan Samudera Pasai.
  • Menggunakan ajaran Islam berupa al-quran dan hadist sebagai dasar pemerintahan. Al Quran dan hadis adalah dua hal pokok yang digunakan sebagai pedoman hidup umat Muslim di seluruh dunia.
  • Kerajaan berfungsi sebagai pusat pemerintahan, ekonomi dan pengembangan agama. Selain mengatur roda pemerintahan, kerajaan Islam juga berfungsi sebagai pusat ekonomi, pemerintahan dan pengembangan agama.

Jawaban yang paling tepat adalah D. Menggunakan system dinasti yaitu secara turun menurun

TRENDING:  Gagasan utama paragraf tersebut adalah​