Ra dibaca tarqiq apabila

Ra dibaca tarqiq apabila…

Pemabahasan

Hukum bacaan ra secara umu terbagi menjadi dua yaitu

Ra dibaca tebal yang juga disebut dengan ra tafkhim
Ra dibaca tipis yang juga disebut dengan ra tarqiq

Terdapat juga kondisi dimana huruf ra dapat dibaca secara tafkhim dan dapat juga di baca secara tarqiq yang disebut dengan ra jawazul wajhain

Jawaban

Terdapat beberapa sebab huruf ra di baca secara tarqiq, diantaranya adalah

  • Apabila huruf ra berharkat kasrah
  • Apabila huruf ra berharkat kasratain
  • Apabila huruf ra berharkat sukun atau ra mati sedangkan huruf sebelum ra berharkat kasrah
TRENDING:  Asinan buah merupakan jajanan khas kota