Berikan contoh perilaku manusia sebagai khalifatullah fil ardhi?

Berikan contoh perilaku manusia sebagai khalifatullah fil ardhi?

Jawaban

Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi antara lain menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi (Q.S. Hud : 61), serta mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi (Q.S. al-Maidah : 16), dengan cara beriman dan beramal saleh (Q.S. al-Ra’d : 29), bekerjasama dalam menegakkan kebenaran dan kebaikan.

TRENDING:  Barisan pelopor yang menyiapkan tiang bendera dipimpin oleh