Salah satu penyebab terjadinya perlawanan di singaparna adalah

Salah satu penyebab terjadinya perlawanan di singaparna adalah

Jawaban

Latar belakang perlawanan rakyat Singaparna dilatarbelakangi oleh adanya paksaan menjadi romusha dan juga adanya paksaan untuk melakukan Seikerei. Pada masa itu, rakyat Singaparna dipaksa untuk mengikuti upacara Seikerei. Upacara Seikerei merupakan upacara penghormatan kepada kaisar Jepang dengan cara membungkuk kearah matahari terbit.

Dengan cara seperti ini, masyarakat Singaparna merasa sangat dipermalukan dan dilecehkan. Selain itu, mereka juga merasa menderita karena diperlakukan secara sewenang-wenang dan kasar oleh Jepang.

TRENDING:  Kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 adalah