1 Mayam emas berapa gram​

1 Mayam emas berapa gram​

Pembahasan

Pengertian dari mayam yaitu ialah sebuah takaran khsuus atas emas dengan menurut kepada masyarakat Aceh. Mayam ini sendiri juga telah menjadi suatu simbol oleh para warga Aceh untuk dapat menjadi syarat mahar yang harus dapat dipenuhi oleh seorang mempelai lelaki kepada seorang mempelai wanita.

Mayam ini umumnya telah menjadi sebuah simbol kehormatan atas gengsi dari keluarga. Apabila semakin tinggi derajat dari seorang mempelai wanita maka dari itu akan semakin tinggi pula mayam yang perlu untuk diberikan oleh pihak laki-laki tersebut.

Apabila telah dibandingkan dengan gram emas yang terdapat pada saat ini maka dari itu satu mayam ini telah sama dengan 3,33 gram emas. Jadi apabila satu emas gram telah mempunyai harga yaitu sekitar Rp 500.000 maka dari itu satu mayam telah dinilai sebagai Rp 1.600.000.

Takaran dari mayam ini sendiri telah mengikuti atas perkembangan dari harga emas ini maka apbila harga dari emas per-gram ini telah naik maka dari itu takaran dari mayam ini tentunya juga akan naik pula.

Mayam ini telah menjadi simbol apabila sang lelaki tersebut benar-benar mencintai sang wanita tersebut maka dari itu ia pasti akan menyangggupi mayam yang telah diberikan tersebut.

Jawaban

1 mayam emas telah setara dengan 3,3 gram.

TRENDING:  Jelaskan langkah-langkah membuat mosaik!​