Cara mencari tinggi segitiga

Cara mencari tinggi segitiga

Jawaban

Langkah langkah Segitiga mempunyai ciri-ciri :

1. Mempunyai 3 titik sudut
2. Mempunyai 3 sisi
3. Ketiga sudutnya berjumlah 180°

TRENDING:  Contoh ijma dan qiyas minimal 5