Peramalan yang terlalu rendah berakibat

Peramalan yang terlalu rendah berakibat…

A. Hilangnya keuntungan
B. Kelebihan produk
C. Kelebihan persediaan
D. Rendahnya permintaan
E. Penumpukan persediaan

Jawaban yang paling tepat adalah A. Hilangnya keuntungan

TRENDING:  Jelaskan apa yang dimaksud dengan Teori arus balik