Pembentukan partai-partai politik di indonesia pada awal kemerdekaan berdasarkan

Pembentukan partai-partai politik di indonesia pada awal kemerdekaan berdasarkan…

A. Tap MPR
B. Dekrit presiden
C. Maklumat wakil presiden
D. Penetapan presiden

Jawaban yang paling tepat adalah C. Maklumat wakil presiden

TRENDING:  Peluang bisnis atau usaha ada, jika